O mnie

Przez wiele lat rzeźbiłem w drewnie. Często rzeźby te ogniskowały swe zainteresowania na sobie samych.
Ograniczały swe funkcje do strefy estetycznej. Od kilku lat tworzę cykl rzeźb o treści i formie odmiennej od poprzednich.
Uważam, że w życiu ważna jest ochrona własnej osobowości po to, aby zachować świadomość wyboru między dobrem a złem.
Chociaż jednostka nie może wiele, to jednak każdy powinien czynić świat lepszym.
Katastrofizm minionego wieku, jak i czasów obecnych, nie polega tylko na masowej zagładzie ciał, lecz gorszym od tego masowym zniewoleniu umysłów.
Wyrachowanie, tchórzostwo, obłuda, korupcja- to nie są cechy które istota ludzka odziedziczyła.
Człowiek któremu wszystko wolno, często powoduje śmierć.
Zadaje ją innym lub sobie samemu.
Rzeczywistość przypomina, że często trzeba chronić człowieka przed nim samym.
Chociaż jest on już panem przyrody, musi poznać siebie by stać się również panem swego losu
ZAPRASZAM NA CHWILE REFLEKSJI
Czesław Szyc

rosja-flaga